Marketing Szeptany

Wiadomość przekazywana z ust do ust jest ważna dla każdego biznesu ponieważ każdy szczęśliwy klient może kierować tuzinami nowych twoja droga.

I to jest jedna z najwiarogodniejszych form reklamy ponieważ osoba podpisuje się swoją reputacją za każdym razem gdy przedstawia zalecenie.